Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Więcej informacji udzieli Integracja OIRP w Warszawie:
integracja@oirpwarszawa.pl
Survey Error