Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

XX Turniej Tenisowy o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie

Zapraszamy do zapisów na XX Turniej Tenisowy o Puchar Dziekana Rady OIRP w Warszawie.
Turniej odbędzie się w dniach 8–9 czerwca 2019 r. w godzinach 9:30–20:00 na kortach Klubu Warszawianka, przy ul. Merliniego 9 w Warszawie („dolne korty” wejście od ulicy Piaseczyńskiej).

 

(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Rok urodzenia
Numer wpisu na listę radców prawnych lub aplikantów prowadzoną przez OIRP w Warszawie
Numer wpisu w formacie WA-0000, WA-P-0000, WA-S-0000 lub APL-WA-000000
Przynależność do innego samorządu zawodowego
W przypadku przynależności do innego samorządu niż OIRP w Warszawie, prosimy wpisać nazwę tego samorządu
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu XX Turnieju Tenisowego o Puchar Dziekana Rady OIRP w Warszawie.
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych.

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zgłoszenia uczestnictwa w XX Turnieju Tenisowym o Puchar Dziekana OIRP w Warszawie. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia,  ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(To pytanie jest wymagane)
Zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w trakcie wydarzenia w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na jego rozpowszechnianie poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych administrowanych przez OIRP w Warszawie, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach OIRP w Warszawie oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych OIRP w Warszawie – w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z wydarzenia.