Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Bal z okazji Dnia Radcy Prawnego – 16.06.2023 r.

(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Numer wpisu na listę radców prawnych albo aplikantów prowadzoną przez OIRP w Warszawie
Numer wpisu w formacie WA-0000, WA-P-0000, WA-S-0000 lub APL-WA-000000
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu
Zgłoszenie osoby towarzyszącej
Imię i nazwisko osoby towarzyszącej
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych.

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Przysługuje Pani\Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OIRP w Warszawie znajdują się TUTAJ oraz w Polityce prywatności.

(To pytanie jest wymagane)
Zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w trakcie wydarzenia w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na jego rozpowszechnianie poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych administrowanych przez OIRP, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach OIRP oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych OIRP – w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z wydarzenia.