Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Więcej informacji udzieli Biuro Rady OIRP w Warszawie:
integracja@oirpwarszawa.pl