Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

FBE Warszawa 2018

Prosimy o wypełnienie i przesłanie tego formularza celem dokonania rejestracji udziału w

52 KONGRESIE FEDERACJI ADWOKATUR EUROPEJSKICH (FBE) w dniach 20 – 22 września 2018 roku jak również towarzyszącej mu konferencji „PRAWO DO PRYWATNOŚCI W ERZE CYFROWEJ”

Opłata konferencyjna za uczestnika obejmuje pełen program Kongresu I Konferencji, z wyjątkiem spotkań i wydarzeń dedykowanych wyłącznie Prezydencji FBE, poszczególnym Komisjom FBE lub delegatom członków FBE.

Opłata konferencyjna za osobę towarzyszącą obejmuje zwiedzanie oraz pozostały dedykowany program.

Opłata konferencyjna zarówno za uczestnika jak i za osobę towarzyszącą obejmuje udział w przyjęciu powitalnym oraz uroczystej kolacji.

Sobotnia opcjonalna kolacja jest opcją dla osób zamierzających zostać z nami dłużej i nie jest objęta opłatą konferencyjną.

Opłata konferencyjna nie zawiera transportu ani zakwaterowania, które pozostają w gestii uczestników. Z przyjemnością udzielimy natomiast Państwu wsparcia w tym zakresie. Celem uzyskania dodatkowych informacji o możliwościach zakwaterowania w pobliżu głównych lokalizacji wydarzeń konferencyjnych, prosimy o zapoznanie się z zakładką "Zakwaterowanie".

Płatność powinna zostać dokonana na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w całości w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. W przypadku rejestracji dokonanych w terminie krótszym niż 7 dni od daty konferencji, płatność powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 3 dni przed datą konferencji.

Po udanym zakończeniu procesu rejestracji powinniście Państwo otrzymać e-mail z potwierdzeniem rejestracji przesłany z adresu contact@fbewarsaw2018.eu, zawierający podsumowanie Państwa rezerwacji jak również instrukcje w zakresie płatności.

W przypadku napotkania jakichkolwiek wymagających rozwiązania kwestii w trakcie procesu rezerwacji, w przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, jak również w przypadku potrzeby indywidualnego wsparcia, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres:

contact@fbewarsaw2018.eu

Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem: + 48 502 550 109
Telefonicznie informacje udzielane są w języku angielskim i polskim.