Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zabawa Mikołajkowa 7 grudnia 2019 r. godz. 17:00–19:00

Fundacja Radców Prawnych OIRP w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich na tradycyjną Zabawę Mikołajkową. Zabawa dedykowana jest dzieciom w wieku od 3 do 10 lat. Mikołajki odbędą się w sobotę 7 grudnia br. w godz. 17:0019:00 w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym na I piętrze.

OPŁATA WPISOWA za udział każdego zgłoszonego dziecka w Zabawie Mikołajkowej wynosi 30,00 zł. Należy wpłacić ją w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od zarejestrowania on-line. Brak płatności we wskazanym wyżej terminie powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

Mikołajki IV tura 2019
(To pytanie jest wymagane)
Imię opiekuna zgłaszającego dziecko
Proszę podać imię osoby zrzeszonej w OIRP w Warszawie
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko opiekuna zgłaszającego
 Proszę podać nazwisko osoby zrzeszonej w OIRP w Warszawie
(To pytanie jest wymagane)
Nr wpisu na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich
Numer wpisu w formacie WA-0000, WA-P-0000, WA-S-0000 lub APL-WA-000000
(To pytanie jest wymagane)
Imię dziecka
(To pytanie jest wymagane)
Stopień pokrewieństwa
(To pytanie jest wymagane)
Wiek dziecka
Zabawa Mikołajkowa jest organizowana dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat (dzieci urodzone między 1 grudnia 2009 r. a 1 grudnia 2016 r.).
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Telefon kontaktowy

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Radców Prawnych OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia udziału uczestnika w Zabawie Mikołajkowej.

Administratorem danych w zakresie wizerunku uczestnika jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa oraz Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się tutaj.

(To pytanie jest wymagane)

Zezwolenie na wykorzystanie wizerunku

Zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgłoszonego przeze mnie dziecka, którego jestem opiekunem prawnym podczas Zabawy Mikołajkowej 2019 r. w postaci zdjęć oraz na jego rozpowszechnianie przez Fundację Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16, 01-014 Warszawa  i udostępnienie ich Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa oraz Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa.

Zdjęcia nie będą podpisywane danymi opiekunów oraz dzieci.

W przypadku braku zezwolenia na wykorzystanie zdjęć prosimy o poinformowanie o tym fakcie fotografa podczas wydarzenia.

Pełna treść zezwolenia na wykorzystanie wizerunku znajduje się tutaj.

 

(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że:

Jestem opiekunem prawnym dziecka zgłoszonego jako uczestnika Zabawy Mikołajkowej 2019 r.

(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących mi oraz zgłoszonemu uczestnikowi prawach.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że:
Nie jestem opiekunem prawnym dziecka, jestem jego babcią/dziadkiem i dysponuję zgodą opiekuna prawnego dziecka na dokonanie zgłoszenia jako uczestnika Zabawy Mikołajkowej 2018 r. Opiekun prawny wyraził zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zgody  zamieszczoną w formularzu.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że przekazałam/łem treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących prawach opiekunowi prawnemu dziecka.
(To pytanie jest wymagane)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.