Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Bal z okazji Dnia Radcy Prawnego – 14.06.2019 r.

(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Nr wpisu na listę radców prawnych albo aplikantów radcowskich
Numer wpisu w formacie WA-0000, WA-P-0000, WA-S-0000 albo APL-WA-00000
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu
Zgłoszenie osoby towarzyszącej
Imię i nazwisko osoby towarzyszącej
(To pytanie jest wymagane)

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych.

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia uczestnictwa w Balu z okazji Dnia Radcy Prawnego. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(To pytanie jest wymagane)
Zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w trakcie wydarzenia w postaci zdjęć, filmów i nagrań oraz na jego rozpowszechnianie poprzez udostępnianie materiałów informacyjnych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych administrowanych przez OIRP w Warszawie, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach OIRP w Warszawie oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych OIRP w Warszawie – w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z wydarzenia.